bg

Научна програма

BHD_small.png ХV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ
XV NATIONAL CONGRESS OF SURGERY

29 септември – 2 октомври 2016 г. „Flamingo Grand“, АлбенаНАУЧНА ПРОГРАМА
SCIENTIFIC PROGRAMME OVERVIEW

 

29 септември (четвъртък) 2016 / 29 September (Thursday) 2016

  09:00 - 18:00  
   Регистрация / Registration
  18:00 - 19:30    Тържествено откриване - зала Flamingo Grand / Opening ceremony - Flamingo Grand Hall
  19:30    Коктейл “Добре дошли” / Welcome cocktail

 

30 септември (петък) 2016 / 30 September (Friday) 2016

ЧАС ЗАЛА/HALL
FLAMINGO GRAND
ЗАЛА/HALL
АRА
ЗАЛА/HALL
JАКО
08:30 - 10:30    
Черен дроб
Liver surgery
 Колоректалнахирурги  
Colorectal surgery
Ендокринна хирургия
 Breast & Endocrine Surger  
10:30 - 11:00    Кафе - пауза / Coffee break and Exhibition visiting
11:00 - 13:00    Рак на панкреаса
Pancreatic cancer
Гръдна хирургия
Thoracic surgery
Спешна хирургия
Emergency surgery
13:00 - 14:00    Обяд - почивка / Lunch break and Exhibition visiting
14:00 - 16:00 Черен дроб
Liver surgery
Панкреас
Pancreas
Колоректална хирургия
Colorectal surgery
16:00 - 16:30    Кафе - пауза / Coffee break and Exhibition visiting
16:30 - 18:30    Стомашно-дуоденална хирургия   
Gastroduodenal surgery
Черен дроб
Liver surgery
Хернии
Hernia

 

1 октомври (събота) 2016 / 1 October (Saturday) 2016

ЧАС ЗАЛА/HALL
FLAMINGO GRAND
ЗАЛА/HALL
АRА
ЗАЛА/HALL
JАКО
08:30 - 10:30    
Черен дроб & Панкреас
Liver & Pancreas 
   Колоректална хирургия  
Colorectal surgery
Видеосесия
Video-session
10:30 - 11:00    Кафе - пауза / Coffee break and Exhibition visiting
11:00 - 13:00    Жлъчна хирургия
Biliary surgery
Вария
Varia
Видеосесия
Video-session
13:00 - 14:00    Обяд - почивка / Lunch break and Exhibition visiting
14:00 - 16:00  Стомашно-дуоденална хирургия    
Gastroduodenal surgery
Спешна хирургия
Emergency surgery
Вария / Varia
Пластично-възстановителна и
 реконструктивна хирургия / травми  
16:00 - 16:30    Кафе - пауза / Coffee break and Exhibition visiting
16:30 - 18:30    Колоректална хирургия  
Colorectal surgery
Медицински – обучение,
етика, право, одит...
Medical - education, ethics, law...
Гръдна хирургия
Thoracic surgery
19:00 - 20:00    Общо събрание на БХД /
General Assembly of BSS

 
20:00
   Гала вечер / Gala dinner