bg

Бизнес посещения

Организираме индивидуални и групови пътувания, пребиваването и участието на специалисти от различни браншове в международни научни и практически конференции в различни страни по света. Добрите отношения с колеги от фирми-организатори на изложения в чужбина ни дават възможност за постигане на приемливи условия за участие и посещение.