bg

Пети фармацевтичен бизнес форум

BG Pharmacy Union.png Pharmacy_10Years.png MU_Varna.png

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна

ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ


съвместно с
БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

Имат удоволствието да Ви поканят на

ПЕТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Бъдещето на фармацията: традиции, научни изследвания и открития“


Посветен на 10- годишния юбилей на Факултета по фармация при МУ - Варна

Под патронажа на проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.
Ректор на Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна


26-28 октомври 2018 г.
хотел „Черно море“ ****, бул. "Сливница" 33, гр. Варна

 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна и Български фармацевтичен съюз (БФС) имат удоволствието да поканят представители на фармацевтичното и медицинското съсловия, фармацевтичните и дермо-козметични компании, фирмите за медицински изделия, дентално здраве, водещите експерти във фармацевтичната практика, както и преподаватели, специализанти, докторанти и студенти да участват в Пети фармацевтичен бизнес форум и научно-практическа конференция, който ще се проведе в периода 26-28 октомври 2018г. в хотел „Черно море“, гр. Варна и е посветен на 10-годишнината от създаването на Факултета по фармация при МУ-Варна.

По време на събитието ще бъдат представени:

  • Съвременни научно-практически разработки в областта на фармацевтичната наука и практика в България;
  • Фирмени презентации на иновативни продукти и услуги;
  • Модул от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти за 2018 г., акредитиран от БФС;
  • Workshop „Анализ и оценка на пазарни данни за оптимално управление на аптеката“.