bg

Организационен комитет

BG Pharmacy Union.png Pharmacy_10Years.png MU_Varna.png

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
под патронажа на Ректора на МУ - Варна - Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

проф. Диана Иванова, д.б.н. - Декан на Факултета по фармация при МУ - Варна

проф. Илко Гетов, д.ф. - Председател на Български фармацевтичен съюз

маг. фарм. Тодор Найденов, д.ф. - Зам. - председател на Български фармацевтичен съюз

маг. фарм. Рада Пехливанова - Председател на Районна фармацевтична колегия – Варна

маг. фарм. Живка Добрева – Представител на Районна фармацевтична колегия – Варна

доц. физ. Стефан Кръстев, д.б.ф. - Факултет по фармация при МУ - Варна

доц. маг. фарм. Анна Тодорова, д.м. - Факултет по фармация при МУ - Варна

доц. маг. фарм. Евгени Григоров, д.м. - Факултет по фармация при МУ - Варна

доц. Галина Петрова, д.и. - Факултет по фармация при МУ - Варна

доц. Светлана Фоткова, д.ф. - Факултет по фармация при МУ - Варна

доц. маг. фарм. Илия Желев, д.б. - Факултет по фармация при МУ - Варна

доц. маг. фарм. Калоян Георгиев, д.х. - Факултет по фармация при МУ - Варна

аc. маг. фарм. Ивайло Пехливанов - Факултет по фармация при МУ - Варна

ас. маг. фарм. Стела Драгоманова – Факултет по фармация при МУ – Варна

ас. маг. фарм. Надежда Хвърчанова – Факултет по фармация при МУ – Варна

ас. Богдан Русев - Факултет по фармация при МУ – Варна

ас. Живко Колев - Факултет по фармация при МУ - Варна

Станислава Стойчева – студент Факултет по фармация при МУ – Варна