bg

Участие

Участие в научната програма

Продължителността на устните презентации е 15 минути за пленарните доклади и 8 минути за останалите. Видеофилмите трябва да са с продължителност 7-8 минути, за да има възможност за 2-3 минутна дискусия.
Моля изпращайте Вашите съобщения и доклади на e-mail:
•  bsscongress2016@gmail.com
•  rmadjov@mail.bg
•  dr.k.angelov@gmail.com
Пълният текст на докладите се изготвя в обем до 6 стандартни страници, включително таблици, фигури, книгопис. Ръкописите трябва да бъдат изпратени по имейл в срок до 30.06.2016 г. Постъпилите в срок доклади ще бъдат включени в сборник, който ще бъде представен на всеки редовен участник при регистрацията.

Организационният комитет Ви напомня:
•  Своевременно да уредите таксата си за правоучастие в Конгреса
•  Да платите своевременно членския си внос към БХД (индивидуално или за целия колектив)
•  Да заявите предварително желанието си за хотелско настаняване – контакти с фирмата организатор на мероприятието
• Участие без доклад се заявява до 1.09.2016 г.


Участие на спонсори и фирми

Националният конгрес по хирургия се провежда на всеки 2 години и е водещото събитие за българската хирургия. Над 350 български хирурзи от страната се очакват на форума. Напоследък добива известност и сред хирургичните среди на съседните страни и Европа, видно от желанието за участие на редица чуждестранни водещи хирурзи.
Този форум е ексклузивна възможност за фирмите, производители на апаратура и техника за хирургична диагностика и интервенции, на консумативи, медикаменти, облекло и други да представят най-новите си продукти, да помогнат за въвеждането на все по-ефикасни техники и технологии в хирургията. Чрез участието си, фирмите ще се отзоват на нуждата от финансова подкрепа за конгреса, за по-добрата организация и осигуряване на необходимите условия за протичане на форума и на деловите и социални нужди на делегатите.

Формите на участие могат да бъдат:
- Спонсорство
- Сателитен симпозиум
- Лекция - презентация на фирмени продукти
- Изложбена площ и реквизит
- Реклама в материали на конгреса (програма, сборник доклади)
- Разпространение на рекламни проспектиСрокове

Представяне на резюмета и заявки за участие с доклад 30.01.2016 г.
Второ съобщение 01.04.2016 г.
Изплащане на такса правоучастие (в т. ч. фирми) 30.06.2016 г.
Изпращане на пълния текст на докладите 30.06.2016 г.
Резервация за хотел 01.09.2016 г.
Заявка за участие без доклад 01.09.2016 г.По-долу можете да намерите Второто съобщение и регистрационните форми за участници и компании за XV Национален конгрес по хирургия: