bg

Програма

BAAST_2017_bg.jpg

 

ХI-та конференция на БААСТ
ESSKA live-surgery

 

Програма

11 май – четвъртък

14:00 – 19:00 Регистрация – хотел “Палас”, к.к. „Слънчев ден“
20:00 Коктейл ”Добре дошли” – хотел “Палас”, к.к. „Слънчев ден“

 

12 май – петък

08:00 – 08:15 Официално откриване

I научна сесия – LIVE surgery
Faculty: А. Йотов, Х. Мазнейков, А. Балтов

08:15 – 09:15 Live surgery – ПКВ реконструкция, комбинирана с екстраартикуларна латерална
стабилизация
D. Dejour, France, Модератор: А. Георгиев
09:15 – 10:15 Live surgery – Артроскопска раменна хирургия – шев на ротаторен маншон и тенодеза на
бицепса
B. Poberaj, Slovenia, Модератор: В. Русимов
10:15 – 10:45 Кафе пауза
10:45 – 12:00 Пателофеморална хирургия
D. Dejour, France, Модератор: Р. Халваджиян
12:00 – 13:30 Обяд
13:30 – 14:30 Live surgery – Раменна нестабилност
В. Русимов, Модератор: И. Василев
II  научна сесия – Колянна хирургия
Faculty: К. Михов, В. Росманов, В. Петров, В. Стефанов
14:30 – 14:40 Пателарна нестабилност – съвременни концепции
D. Dejour, France
14:40 – 14:50 Лечение на фемуропателарна артроза
D. Dejour, France
14:50 – 15:00 Двойна суспензорна фиксация при пластика на ПКВ
В. Стефанов, А. Георгиев, В. Русимов, В. Василев
15:00 – 15:10 Алгоритъм на лечение при остри и хронични руптури на МКВ
А. Георгиев, П. Краевски, В. Петров
15:10 – 15:20 Индивидуална хирургия при руптура на ПКВ
Х. Мазнейков, М. Вулджев, Г. Димитров
15:20 – 15:30 „Мипрофен – за първи път в България. От „Нобел фарма“
П. Анастасова
15:30 – 16:00 Кафе пауза
III научна сесия – Раменна хирургия
Faculty: М. Загоров, B. Poberaj, В. Русимов, П. Братоев
16:00 – 16:10 Раменна артроскопия – tips and tricks
B. Poberaj, Slovenia
16:10 – 16:20 Ротаторен маншон – хирургични тенденции и нерешени проблеми
B. Poberaj, Slovenia
16:20 – 16:30 Артроскопска реконструкция на раменната нестабилност – съвременни тенденции
В. Русимов, А. Георгиев, И. Георгиев
16:30 – 16:40 Операция на Латарже - настоящи индикации и средносрочни резултати
М. Загоров, С. Добрилов, K. Михов
16:40 – 16:50 Double row възстановяване на частични вътреставни скъсвания на
m. supraspinatus
M. Загоров, С. Добрилов , А. Господинов, К. Михов
16:50 – 17:00 Хемиартропластика при фрактури на проксимален хумерус
С. Добрилов, М. Загоров, К. Михов, Г. Ненова, А. Табаков
17:00 – 18:00 Top Hospital Service – Waldemar Link – продуктова презентация
T. Gehrke, Germany, зала "Малък мецанин"
18:30 Отпътуване от хотел „Палас“
19:00 Гала вечеря във „Винарна Варна“

 

13 май – събота

IV научна сесия – Колянна хирургия
Faculty: В. Стефанов, А. Георгиев, П. Кинов, Х. Мазнейков
08:30 – 09:00 Ревизионно колянно ендопротезиране
T. Gеhrke,
Germany
09:00 – 09:45 Live surgery – PSI – TKA
К. Михов, България, Модератор: В. Стефанов
09:45 – 10:15 Кафе пауза
10:15 – 12:00 Live surgery – Ревизионно колянно протезиране                
T. Gehrke, Germany, Модератор: К. Михов
12:00 – 13:30 Обяд
V научна сесия – Колянна хирургия и вария
Faculty: А. Йотов, Д. Райков, А. Андреев, В. Петров
13:00 – 13:40 Лечение на медиалната гонартроза с уникондилно ендопротезиране
П. Кинов
13:40 – 13:50 Грешки и усложнения при уникондилно ендопротезиране на колянна става
В. Стефанов, В. Василев, А. Георгиев, В. Русимов
13:50 – 14:00 Приложение на екстракорпоралната шоково-вълнова терапия при субакромиален калцифициращ бурсит
Д. Райков, П. Пенев
14:00 – 14:10 Tромботичен риск при ортопедични интервенции и профилактика с Bemiparin
К. Михов
14:10 – 14:20 Кинезитерапевтичен подход след реконструкция на ПКВ – ВТВ
Г. Ненова, Я. Шивачев, П. Манчева
14:20 – 14:30 Функционално възстановяване след тотално колянно ендопротезиране чрез методика с Пилатес машини
А. Николова, Д. Христова, В. Стефанов
14:30 – 15:30 Събраниe БААСТ
15:30 Закриване на Конференцията
19:00 Вечеря – хотел “Палас”, к.к. „Слънчев ден“

 

По-долу можете да намерите регистрационните форми за участници и компании за XI-та конференция на БААСТ: