bg

XV Международен конгрес по колоректална хирургия

Prof_Ivanov.png

Уважаеми колеги и приятели,

Имам удоволствието да Ви поканя на XV-ия Международен конгрес по колоректална хирургия, който ще се проведе от 5 до 8 октомври 2017 г. в град Варна, к.к. Златни пясъци, хотел Адмирал.
        
Катедрата по обща и оперативна хирургия към Медицински университет – Варна вече е организирала четиринадесет национални конференции по колопроктология с международно участие. Научните форуми, които се провеждат през две години, значително допринесоха за обмен на опит и информация в колоректалната хирургия и за задълбочаване на контактите между нас. Иновациите в транслационната и персонализираната медицина, новите диагностични и терапевтични модалности трябва да намерят своето отражение в съвременната колоректална хирургия. Това е амбициозната цел на предстоящия конгрес, която можем да постигнем с активното участие на всеки един от вас.
       
Петнадесетият конгрес по колоректална хирургия е продължение на Конференцията по колопроктология и ще запази най-добрите практики и традиции.
 
Искрено вярвам, че в прекрасния град Варна ще имаме възможността заедно да споделим опит и да дискутираме най-новите и иновативните идеи и тенденции в колоректалната хирургия, приемайки предизвикателствата на новото хилядолетие. Без съмнение ползотворната комуникация по време и след срещата ще допринесе за успешното развитие на международното сътрудничество. 

Очаквам Ви с нетърпение във Варна!


проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.
Председател на Международния
конгрес по колоректална хирургия

 

MU_Varna.png St.Marina.png BHD_small.png SUB.png

 

 

XV Международен конгрес по колоректална хирургия
05.10-08.10.2017 г.
хотел „Адмирал”, к.к. „Златни пясъци“
гр. Варна

 

Тематични направления

  • Злокачествени заболявания на колона, ректума и ануса;
  • Възпалителни заболявания на дебелото черво;
  • Функционални нарушения на колона, ректума и ануса;
  • Хирургия при чернодробни метастази от колоректален карцином;
  • Иновации в колопроктологията;
  • Стволови клетки при онкогенеза на колоректален рак.

 

По-долу можете да намерите програмата, както и регистрационните форми за участници и компании за XV Международен конгрес по колоректална хирургия:

       Програма на конгреса