bg

XVIII конгрес на Българската асоциация по радиология

XVIII Congress of Bulrad.png

 

Условия за участие

XVIII конгрес на Българската асоциация по радиология

26-29 септември 2019 г., хотел „Рослин Димят“, гр. Варна

 

Регистрационни такси за участие

  Такса участие с вкл. ДДС   Ранна регистрация  
до 31.07.2019 г.
Редовна регистрация
  след 31.07.2019 г. и на място 
  Член на БАР  90 лв. 125 лв.
  Такса за нечленове на БАР 125 лв. 125 лв.
  Специализанти, рентгенови лаборанти, 
  медицински сестри
70 лв. 70 лв.
  Такса за курс на European School of
  Radiology (ESOR)
40 лв.
(важи само за 26.09.)
40 лв.
(важи само за 26.09.)
  Гала вечеря на 27.09.2019 г. 45 лв. 45 лв.

Таксата участие включва: участие във всички сесии, кафе паузи, коктейл „Добре дошли“,  конферентни материали.

Официален език на конгреса: български


Важни дати

  Ранна регистрация до    31 юли 2019 г. 
  Късна регистрация след    31 юли 2019 г.
  Изпращане на резюмета до    15 юни 2019 г.
  Потвърждение за прието резюме и финална програма    15 юли 2019 г.
  Регистрация за курса на ESOR   Желателно до 1 септември 2019 г. 

 

Настаняване

  Хотел
  без ДДС  
  Легло в двойна стая  
  Единична стая
  Черно море  
70 лв. 125 лв.
  Одесос - запълнен капацитет 
45 лв.
с балкон и изглед
89 лв.
с балкон и изглед

 

Регистрация

За да заявите Вашата регистрация, моля попълнете и изпратите регистрационната форма на имейл адрес office@tourexpo.bg. На посочения от Вас имейл ще получите проформа-фактура, на базата на която можете да заплатите Вашето участие.
Регистрацията се счита за валидна след получено плащане в пълен размер на съответната сума за регистрация и настаняване. Направена, но неплатена регистрация в рамките на 10 дни, се счита за невалидна и се анулира автоматично.
За да направите регистрация като студент, моля заедно с Вашите данни на имейл: office@tourexpo.bg да изпратите и копие от студентската книжка със заверен съответен семестър.

 

Информация за плащане

Плащането се извършва по банков път по сметка на „Турекспо-Варна“ АД в ОББ – Варна, в лева:
IBAN: BG42UBBS70701010027309
BIC: UBBSBGSF
Моля, като основание за плащане да напишете: „XVIII конгрес на БАР“ и да посочите името на участника или номера на проформа-фактурата, получена след направената регистрация.

 

Анулации

Анулиране на направена регистрация се приема само в писмена форма на имейл: office@tourexpo.bg. При частични или пълни анулации на хотелско настаняване и/или регистрационна такса, направени до 15 септември 2019 г., се възстановява 50% от внесената сума. След този период стойността не може да бъде възстановена.

За въпроси, отнасящи се до регистрацията и настаняването, можете да се свържете с фирмата-организатор:
тел.  052 602 417, имейл: office@tourexpo.bg 
моб. 0889 454 717 – Гергана Илиева
        0888 449 809 – Веска Илиева