bg

Програма

 

BAAST_2018_bg.jpg

 

XII-та конференция на БААСТ
ESSKA live-surgery
IX-ти международен годишен симпозиум на БОТА
EFFORT Fora

 

17 – 20 май 2018 г.

хотел „Адмирал“ – Златни пясъци

 

ПРОГРАМА

 

 

  17 май - четвъртък

  14:00 – 19:00 
   Регистрация – хотел “Адмирал”, к.к. „Златни пясъци“
  20:00    Коктейл „Добре дошли“ - хотел “Адмирал”, к.к. „Златни пясъци“                                

 

  18 май – петък

  08:00 – 08:20 
   Официално откриване
I научна сесия
Live Surgery
Faculty: А. Йотов, И. Василев, Х. Мазнейков, А. Балтов
  08:20 – 09:40   
   Live surgery: Артроскопска лакътна хирургия
   B. Poberaj, Словения, Модератор - И. Василев
  09:40 – 10:30    Live surgery: Артроскопска колянна хирургия
   D. Dejour, Франция, Модератор - В. Петров
  10:30 – 11:00    Кафе пауза
  11:00 – 12:30    Live surgery: Артроскопска раменна хирургия
   B. Poberaj, Словения, Модератор - В. Русимов
  12:30 – 13:30    Обяд – хотел „Адмирал“, к.к. „Златни пясъци“
II  научна сесия
Артроскопска раменна и лакътна хирургия
Faculty:  В. Росманов, А. Георгиев, В. Стефанов, М. Загоров, B. Poberaj,  В. Русимов
  13:30 – 13:40    Анатомична реконструкция на Предна кръстна връзка по метода graft Link all-inside.   
   Четиригодишен опит
   Б. Бочев, И. Василев, Д. Лашков, Н. Филипов
  13:40 – 13:50    Акромиопластиката на пациенти с Импинджмънт синдром, при интактен
   ротаторен маншон. Златен стандарт за оперативното лечение при здрав ротаторен
   маншон или не?
   С. Пашов, К. Димитров, В. Яблански
  13:50 – 14:00    Артроскопска стабилизация на остра акромиоклавикуларна луксация
   М. Загоров, К. Михов, С. Добрилов, Г. Желязков, Г. Ненова
  14:00 – 14:10    Фиксация на туберкулите в остеопоротична кост – изследване на 65 пациенти с
   хемиартропластика на  раменната става след фрактури и луксации на
   проксимален хумерус    
   М. Хаджиниколова, Д. Енчев, А. Балтов, М. Рашков
  14:10 – 14:20    Оперативно лечение на лошо лекувани фрактури на проксималния хумерус
   А. Балтов, България
  14:20 – 14:40    Артроскопска раменна хирургия
   B. Poberaj, Словения
  14:40 – 14:50    Диклоневровит – предимства при приложение в ежедневната практика
   Д. Райков, България
  14:50 – 15:00    Основи на лакътната артроскопия
   А. Георгиев, В. Русимов, В. Стефанов
  15:00 – 15:10    Ендоскопско лечение на латерален епикондилит на лакът
   И. Василев, Н Филипов
  15:10 – 15:20    Грешки при кинезитерапията след травми в областта на лакътна става
   Д. Христова, А. Николова
  15:20 – 15:30    Лечение на труднозарастващи рани с апарат с негативно налягане  „VIVANO”
   С. Добрилов, България
  15:30 – 15:40    PACEFLEX CUSTOM – модулни спейсъри, двуетапно лечение на перипротезни
   ставни инфекции
   D. Tarricone, Италия
  15:40 – 16:00    Дискусия
  16:00 – 16:30    Кафе пауза
  16:30 – 18:00    Workshop „ЮСС Медика”: Пластика на ПКВ с импланти на SBM
   Модератор - D. Dejour, Франция 
   Участие – с покани от фирма „ЮСС Медика“
  19:00    Гала вечеря

 

  19 май – събота

III научна сесия
Live Surgery
Faculty: А. Йотов, П. Кинов, В. Росманов, В. Стефанов
  09:00 – 10:00  
   Live surgery: Първично тазобедрено протезиране
   T. Gehrke, Германия, Модератор - П. Кинов
  10:00 – 10:45    Live surgery: Първично колянно протезиране с Attune
   К. Михов, България, Модератор – В. Стефанов
  10:45 – 11:15    Кафе пауза
  11:15 – 12:00    Live surgery: Първично тазобедрено ендопротезиране
   К. Михов, България, Модератор - А. Йотов
  12:00 – 13:00    Обяд
IV  научна сесия
EFORT Fora
Faculty: T. Gehrke, К. Михов, Д. Енчев, А. Аспарухов
  13:00 – 13:15    Откриване на EFORT форума с представяне на кратко видео           
  13:15 – 13:30    Достъпи при тотално тазобедрено ендопротезиране – преден срещу заден  
   А. Йотов, България
  13:30 – 13:45    Първично тазобедрено ендопротезиране – съвременни концепции, дизайн на
   стеблата – циментни срещу безциментни
   E. Sariali, Франция
  13:45 – 14:00    Ревизионно тазобедрено протезиране
   А. Аспарухов, България
  14:00 – 14:15    Хирургия при перипротезни фрактури
   Д. Енчев, България
  14:15 – 14:30    Първично колянно ендопротезиране – съвременни концепции и противоречия
   К. Михов, България
  14:30 – 14:45    Ревизионно тотално колянно ендопротезиране
   T. Gehrke, Германия
  14:45 – 15:00    Обобщение и дискусия
   T. Gehrke, Германия
  15:00 – 15:30    Кафе пауза
V научна сесия
Първично и ревизионно колянно и тазобедрено ендорпотезиране
Faculty: T. Gehrke, П. Братоев, Д. Енчев, А. Аспарухов
  15:30 – 15:40    Значение на 3D планирането за преодоляване на хирургичните трудности при
   първично тотално тазобедрено ендорпотезиране
   E. Sariali, Франция
  15:40 – 15:50    “Тотално тазобедрено ендопротезиране“ – Кое го прави по-лесно? Кое го прави по-  
   добро? Заключение след повече от 30-годишен опит
   H. Röttinger, Германия
  15:50 – 16:00    Бързо възстановяване при колянно ендопротезиране 
   П. Кинов, Д. Хаджиев, П. Мазнов, В. Стоянов, Л. Цветанов
  16:00 – 16:10    Анестезиологичен мениджмънт при “fast – track” хирургия на тазобедрена и
   колянна става
   З. Желева, М. Белитова, Г. Георгиев, П. Мазнов, П. Кинов
  16:10 – 16:20    KOSTAROX в ортопедичната практика
   К. Михов, България
  16:20 – 16:30    Индивидуално тазобедрено протезиране – осъществено качество на живот
   Г. Ненова, България
  16:30 – 16:40    ETODIN FORT – Специфично приложение в ортопедичната практитка
   К. Михов, България
  16:40 – 16:50    Ревизионно тазобедрено ендопротезиране с двойно подвижна ацетабуларна
   компонента
   М. Загоров, К. Михов, С. Добрилов, А. Табаков, А. Господинов
  16:50 – 17:00    Тромбопрофилактика в ортопедичната  пактика с Bemiparin
   А. Йотов, България
  17:00 – 17:10    Пилатес машини. Иновативна физиотерапевтична концепция при ортопедични и
   травматологични случаи
   A. Николова, Д. Христова, В. Стефанов, А. Балтов, Д. Енчев, Б. Тасев
  17:10 – 17:20    CELEBREX в ортопедичната практика
   Д. Енчев, България
  17:30 – 18:30    Workshop „Ви енд Ди Сървисис“: Ревизионно протезиране „Peter Brehm”
   Участие с покани от фирма „Ви енд Ди Сървисис“
  20:00    Вечеря – хотел „Адмирал“, к.к. „Златни пясъци“

 

20 май – неделя

 VI научна сесия
Live Surgery
Faculty: А. Аспарухов, П. Кинов, Д. Енчев, В. Димов
  08:00 – 10:00 
   Live Surgery: Ревизионно тазобедрено протезиране
   T. Gehrke, Германия, Модератор – П. Кинов
  10:00 – 12:00    Live surgery: Ревизионно тазобедрено ендопротезиране                                             
   P. Le Couteur, Франция, Модератор – А. Аспарухов
  12:30    Закриване