bg

XV Национален конгрес по хирургия с международно участие

Prof.Madjov.jpgУважаеми колеги и гости,

За мен е изключително удоволствие и привилегия да Ви поканя на ХV Национален конгрес по хирургия. Конгресът ще бъде организиран между 29 септември и 2 октомври 2016 г. във Фламинго Гранд - Албена. Хотелът предлага удобна инфраструктура, качествени хотелски услуги, големи конгресни зали с близка комуникация, включително с фирмената изложба.
Няколко ще бъдат основните теми на конгреса. Отново ще бъде отдадено внимание на голямата хирургия, прилагана при заболявания на черния дроб и панкреаса, навлизаща все по-широко в практиката на хирургичните клиники и отделения в страната. Няколко заседания ще бъдат посветени на съвременните постижения на минимално-инвазивната, лапароскопската и роботизирана хирургия. Спешната хирургия почти винаги е била акцент на националните научни форуми, а като основни теми, върху които ще концентрираме вниманието са: травмите, остър перитонит и илеус. Разбира се, отново ще отделим внимание на иновациите в хирургията – както в оперативната техника, така и в хирургичното осигуряване с апаратура и консумативи. Поканваме младите хирурзи да заявят своето водещо участие в научни разработки, а техните доклади ще бъдат включени в самостоятелна научна сесия с поне две заседания. Те ще бъдат политематични по своя характер и ще дадат възможност на младите хирурзи да изложат своя личен опит и експозета, свързани с техните дисертации.
Обявявайки подготовката на предстоящия ХV Национален конгрес по хирургия, с удоволствие отправям покана към хирургическите колективи в страната и към нашите приятели от чужбина да заявят своето желание за участие по конкретни теми. Надявам се конгресните заседания и дискусии да предизвикат Вашия интерес и да бъдат полезни за хирургическата практика в страната.

проф. д-р Р. Маджов, д.м.н. RMsig
Председател на Българското хирургическо дружество


BHD_small.png
MU_Varna.png St.Marina.png


Организатори
Българско хирургическо дружество
Медицински университет - Варна
УМБАЛ “Св. Марина” - Варна
Асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
Научно дружество по детска хирургия

Организационен комитет
Председател: проф. д-р Р. Маджов, д.м.н.
Зам.-председатели: проф. д-р П. Стефанова, д.м., проф. д-р В. Мутафчийски, д.м.н., доц. д-р Д. Буланов, д.м.
Секретар: доц. д-р К. Ангелов, д.м.
Председател на научния комитет: акад. Д. Дамянов, д.м.н.


По-долу можете да намерите Второто съобщение и регистрационните форми за участници и компании за XV Национален конгрес по хирургия: